Usługi Dodatkowe

Nasze biuro współpracuje z grupą ekspertów z zakresu: prawa podatkowego, windykacji należności, dotacji unijnych, leasingu, kredytów i ubezpieczeń  dzięki czemu w jednym miejscu  możemy zaoferować przedsiębiorcom szereg dodatkowych usług. 

1. Pomoc prawna w zakresie prawa podatkowego

 • doradztwo przy zakładaniu, rejestracji, łączeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego
 • sporządzanie projektów pism i umów w zakresie obrotu prawnego
 • sporządzanie interpretacji indywidualnych
 • prowadzenie postępowań przed urzędami i izbami skarbowymi.

2. Windykacja należności

 • prowadzenie postępowań przedsądowych mających na celu polubowne rozwiązanie sporu.
 • prowadzenie postępowań sądowych w ramach postępowania zwykłego, nakazowego, upominawczego

3. Dotacje unijne

 • sporządzanie wniosków o dotacje unijne
 • rozliczanie dotacji

4. Leasing, kredyt  

 • wybór optymalnej formy finansowania inwestycji
 • przygotowanie dokumentacji finansowej 

5. Ubezpieczenia  

 • ubezpieczenia ochrony prawnej
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie od utraty zysku
 • ubezpieczenie majątku
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • ubezpieczenia na życie ( indywidualne i grupowe ) 


Kontakt

Super księgowi Sp. z o.o.
42-217 Częstochowa
ul.Żwirki i Wigury 6/14 lok. 210

mail: biuro@superksiegowi.com
tel: 500 076 190