Oferta

Oferujemy szeroki zakres usług finansowo księgowych. Nasze usługi skierowane są m.in. do sektora przedsiębiorstw prywatnych zarówno polskich jak i z udziałem kapitału zagranicznego.

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej w tym: Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji Pożytku Publicznego
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczenia kadry-płace
 • rozliczenia PFRON, SOD
 • sprawozdania NBP
 • sprawozdania do Urzędu Statystycznego
 • rozliczenia projektów UE
 • rozliczenia dotacji publicznych
 • pomoc przy utworzeniu i zarejestrowaniu nowego podmiotu ( Sp. z o.o., Sp. J.)
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • pełna obsługa klienta w zakresie kontaktów z Urzędami i Instytucjami Publicznymi (dostarczanie deklaracji i sprawozdań do odpowiednich Urzędów i Instytucji, obsługa przy kontrolach)
 • sprawozdawczość zarządcza dla firm z udziałem kapitału zagranicznego 

Kontakt

Super księgowi Sp. z o.o.
42-217 Częstochowa
ul.Żwirki i Wigury 6/14 lok. 210

mail: biuro@superksiegowi.com
tel: 500 076 190